Tag: propiska

Jak jsou výrabené pera a jak je možne je používát?

Zřídkakdo z nás uvědomuje si jak podstatné jsou pružiny v různých mašínách. Použivame pružin každého dne a můžeme je nalézt ve většíně věcí, které máme v náších domech. Většina z ních funguje díky pružinam. Pružina obvykle je nevelkou částí ohromných strojů. Jej vlív na fungování celé mašiny je opravdu ohromný.

Continue reading “Jak jsou výrabené pera a jak je možne je používát?” »