Tag: směry

Jak vypadá v současné době výroba – co stojí pozorovat

Výroba v 21. století je současně velmi rozsáhlé odvětví – patří k ni tak různé druhy, jako na příklad zemědělství a potravinářský průmysl, výroba chemických výrobků, léků a zdravotnického vybavení, složitá elektronika, motorový a obranní průmysl nebo výroba elektrické energie. V České republice a na celém světě v rostoucí míře vážná je role automatizace – díky ni výrobky se označují stejnými vlastnostmi, co silně působí na kvalitu a množství vadného zboží. Během typické dnešní výroby probíhají takové procesy, jako tř. připrava látek, zpracování a pak testování, a je to velké množství krátkých činnosti.

Continue reading “Jak vypadá v současné době výroba – co stojí pozorovat” »